PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VĂN
ĐỀ TRẮC NGHIỆM ONLINE
 
Chú ý: Học sinh tham gia tự nguyện, không bắt buộc phải tham gia!
 
 
Hướng dẫn các em dùng MÁY TÍNH đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
Hướng dẫn các em dùng ĐIỆN THOẠI đăng nhập vào Microsoft Teams để tham gia học trực tuyến
 
Trưởng ban biên tập: Phạm Thị Hương- Hiệu Trưởng
Địa chỉ: Huyện Cẩm Giàng- Tỉnh Hải Dương- Điện thoại: 0320 3780 047
http://thcamvan.camgiang.edu.vn. Email: tieuhoccamvan@gmail.com
Đăng nhập