PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VĂN
HỆ THỐNG QUẢN LÍ GIÁO ÁN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 tong hop danh gia ket qua giao duc Nguyễn Bá Thuần [HyperLink19]
2 Sach kinh điển Tứ thư Nguyễn Bá Thuần [HyperLink19]
3 bồi dưỡng thường xuyên TH 9 Nguyễn Bá Thuần [HyperLink19]
4 bồi dưỡng thường xuyên TH 6 Nguyễn Bá Thuần [HyperLink19]
5 bồi dưỡng thường xuyên TH 5 Nguyễn Bá Thuần [HyperLink19]
6 bồi dưỡng thường xuyên TH 29 Nguyễn Bá Thuần [HyperLink19]
7 bồi dưỡng thường xuyên TH 39 Nguyễn Bá Thuần [HyperLink19]
8 bồi dưỡng thường xuyên TH 45 Nguyễn Bá Thuần [HyperLink19]
9 bồi dưỡng thường xuyên TH 15 Nguyễn Bá Thuần [HyperLink19]
10 bồi dưỡng thường xuyên TH 17 Nguyễn Bá Thuần [HyperLink19]
11 bồi dưỡng thường xuyên TH 4 Nguyễn Bá Thuần [HyperLink19]
12 Day hoc theo cong nghe lop 1 Nguyễn Bá Thuần [HyperLink19]
13 TT 30 Về đánh giá học sinh Nguyễn Bá Thuần [HyperLink19]
14 Tai lieu công tác chủ nhiệm Nguyễn Bá Thuần [HyperLink19]
15 Tai lieu sinh hoat chuyên mon Nguyễn Bá Thuần [HyperLink19]
16 Tap huan mo hinh VNEN- Bài dạy Nguyễn Bá Thuần [HyperLink19]
17 huong dan sinh hoat chuyen mon Nguyễn Bá Thuần [HyperLink19]
18 GA pp bàn tay nan bot lop 5: Dung dich Nguyễn Bá Thuần [HyperLink19]
19 SKKN một so bien phap lam tot cong tac chu nhiem lop Nguyễn Bá Thuần [HyperLink19]
20 GA bàn tay năn bot lop 2: Mot so loai cay song tren can Nguyễn Bá Thuần [HyperLink19]
12